Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2011 / Duurzaam sparen en beleggen in België: actualisatie tot 2010

Duurzaam sparen en beleggen in België: actualisatie tot 2010

Uitgave 14-10-2011In opdracht van MIRA actualiseerde Forum ETHIBEL vzw de tijdreeks van duurzaam sparen en beleggen. Ondanks de financieel-economische crisis groeide de Belgische duurzame beleggings- en spaarmarkt gestaag verder in 2010.

Beleggers, spaarders en financiële instellingen oefenen een belangrijke invloed uit op het economische en maatschappelijke gebeuren door richting te geven aan kapitaalstromen. Een van de manieren waarop zij kunnen bijdragen tot duurzame ontwikkeling is het participeren in of aanbieden van duurzame beleggings- en spaarproducten. De aangeboden producten kunnen uiteenlopende financiële kenmerken vertonen, maar het duurzaamheidskarakter is de bindende factor.

De belangrijkste financiële instellingen bieden duurzame beleggingsproducten aan. Deze zijn goed toegankelijk voor het grote publiek. In 2010 groeide de Belgische duurzame beleggingsmarkt met 8,3 % tot bijna 11 miljard euro. De totale Belgische markt van openbaar verdeelde Instellingen voor Collectieve Beleggingen (ICB’s) groeide dat jaar met slechts 2,2 %. Hierdoor steeg het aantal duurzame producten ten opzichte van het totaal belegd vermogen in ICB’s licht van 8,2 % in 2009 tot 8,7 % in 2010.

Duurzame spaarproducten zijn per definitie toegankelijker voor het grote publiek dan duurzame beleggingsproducten. Toch is de markt van het duurzaam sparen in volume en groeivoet beperkter dan de markt van het duurzaam beleggen. In 2010 steeg het opgebouwde vermogen in duurzaam sparen met 6,8 % tot 1,6 miljard euro. De totale inlage op alle spaarboekjes in België steeg in hetzelfde jaar met slechts 4,3 %, maar bedroeg wel 232 miljard euro. Ondanks de forse toename blijft het duurzaam sparen na 26 jaar een marginaal gebeuren met een marktaandeel van 0,68 % in 2010.

3e editie van de ‘Week van het Duurzaam & Maatschappelijk Verantwoord Investeren’

Van 17 tot 23 oktober organiseert de vzw BELSIF, het Belgisch Forum voor Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Investeren, in het hele land conferenties, opendeurdagen, enz. Daarmee wil de organisatie het publiek informeren en aanzetten om maatschappelijk verantwoord te beleggen.

Ontdek de 'Week van het Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Investeren'

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2011/07

onderzoekers: Herwig Peeters, Matilde Defraeije, Aymeric André-Dumont, Forum ETHIBEL

Indicatoren bij dit rapport

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door