Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2011 / Klimaatadaptatie in Vlaanderen: klaar voor wat komt?

Klimaatadaptatie in Vlaanderen: klaar voor wat komt?

Uitgave 23-05-2011Maatschappelijk en politiek wordt vandaag aanvaard dat klimaatadaptatie een beleidsprobleem is. Ook Vlaanderen stelt zich de vraag hoe de impact van klimaatverandering in de toekomst beperkt kan worden. De complexiteit en onzekerheid over de impact van de klimaatverandering mag Vlaanderen niet tegenhouden actie te ondernemen, maar houdt wel uitdagingen in voor de Vlaamse beleidsmakers.

In opdracht van MIRA onderzocht de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen de wijze waarop Vlaanderen omgaat met het probleem van klimaatadaptatie. Ageert Vlaanderen? Welke factoren zijn stimulerend en welke factoren remmen af? Het rapport formuleert aanbevelingen bij de verdere invoering van een adaptatiebeleid in Vlaanderen:

  • De economische kost van klimaatadaptatie moet in kaart gebracht worden, alsook de kost van het ‘niets doen’.
  • Klimaatverandering is geen zaak van de Vlaamse Overheid alleen. Zowel private actoren als andere beleidsniveaus moeten hun rol spelen. Actieve betrokkenheid van deze actoren moet leiden tot concrete engagementsafspraken en afstemming van initiatieven.
  • Het Klimaatadaptatieplan is slechts een eerste stap in de richting van een coherente Vlaamse beleidsstrategie met acties en maatregelen. Ook na publicatie in 2012 kan de Vlaamse Adaptatiestuurgoep, die alle beleidsdomeinen rond de tafel brengt, een essentieel instrument vormen om sectorale beleidsplannen verder op elkaar af te stemmen. Voorwaarde is dat alle relevante beleidsdomeinen hieraan actief deelnemen.
  • De Vlaamse overheid moet investeren in communicatie over klimaatadaptatie naar het brede publiek, maar moet tegenstrijdige boodschappen vermijden.
  • De prille aard van dit beleidsproces impliceert dat Vlaanderen zich moet richten op ‘leren’. Lerende netwerken kunnen dienen om ervaringen uit te wisselen. Bovendien moet er ruimte zijn voor evaluatie van beleidsinitiatieven.

De Vlaamse overheid organiseerde op 26 mei een conferentie over klimaatadaptatie in de Zoo van Antwerpen. MIRA presenteerde ‘Klimaatscenario's voor Vlaanderen en impact op waterhuishouding'.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2011/06

onderzoekers: Ann Crabbé, UA

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.