Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2011 / Herwerken van Vlaamse emissiedataset volgens nieuwe sectorindeling en nieuwe spreidingspatronen

Herwerken van Vlaamse emissiedataset volgens nieuwe sectorindeling en nieuwe spreidingspatronen

Uitgave 31-01-2011In dit project wordt de Vlaamse emissiedataset herwerkt volgens de nieuwe sectorindeling, zoals die werd vastgelegd binnen de Referentietaak ‘Kenniscentrum Luchtkwaliteitmodellering’. Deze nieuwe sectorindeling kreeg de naam VLEM10 sectorindeling.

Het herwerken van de dataset gebeurt in twee stappen. Enerzijds worden de geografische spreidingspatronen vastgelegd. Anderzijds worden de emissiebestanden voor een specifiek jaar (2007) aan de hand van de nieuwe spreidingspatronen berekend.

Dit rapport geeft de stand van zaken weer op januari 2011, de einddatum van dit project. De herwerking van de Vlaamse emissiedataset volgens de nieuwe sectorindeling is echter een doorlopend proces. Bijkomende optimalisaties zijn gepland, zowel in de nabije toekomst (eerste helft 2011) als op langere termijn.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2011/01 - VITO/2011/RMA

onderzoekers: Nele Veldeman, Liliane Janssen, Felix Deutsch, Stijn Janssen, VITO

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door