Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2011

2011

Klimaatadaptatie in Vlaanderen: klaar voor wat komt?

Maatschappelijk en politiek wordt vandaag aanvaard dat klimaatadaptatie een beleidsprobleem is. Ook Vlaanderen stelt zich de vraag hoe de impact van klimaatverandering in de toekomst beperkt kan worden. De complexiteit en onzekerheid over de impact van de klimaatverandering mag Vlaanderen niet tegenhouden actie te ondernemen, maar houdt wel uitdagingen in voor de Vlaamse beleidsmakers.

Milieuschadekosten stroomproductie in kaart gebracht

Elektriciteitsproductie leidt tot heel wat negatieve milieu-effecten. Door de verschillende effecten uit te drukken in monetaire termen (euro) kan de totale milieu-impact of schadekost van stroomproductie in beeld worden gebracht.

Op zoek naar verklaringen voor evoluties in luchtkwaliteit

In opdracht van MIRA werd het onderzoek ‘Verklarende factoren voor evoluties in luchtkwaliteit’ uitgevoerd door VITO in samenwerking met IRCEL. Het onderzoek bouwt verder op de scenarioberekeningen over luchtkwaliteit beschreven in de MIRA Milieuverkenning 2030.

13 % van Vlaamse bodem afgedicht

Het nieuwe MIRA-onderzoeksrapport Bodemafdichting actualiseert de gegevens over bodemafdichting in Vlaanderen. Dit omvat het vervolledigen van zowel de tijdsreeks bruto-bebouwing (1990-2009) als de bodemafdichtingskaart van Vlaanderen met de ontbrekende kaartbladen in Antwerpen en Limburg.

De ruimte in Vlaanderen verkend: rapporten Landgebruikskaart en Verfijning Ruimtemodel

In het kader van de Milieuverkenning 2030 (VMM) en de Natuurverkenning 2030 (INBO) werd in 2009 een ruimtelijk-dynamisch landgebruiksmodel (Ruimtemodel) voor Vlaanderen ontwikkeld om mogelijke ontwikkelingen van het landgebruik voor de periode 2005-2030 te verkennen. Het doel was de beleidsmaker en het geïnteresseerde publiek inzicht te geven in te verwachten evoluties van milieu en natuur in Vlaanderen bij bepaalde beleidskeuzes en binnen een gegeven sociaal-economische context.

Verfijning Ruimtemodel

Voor de verfijning van het ruimtemodel is een zelf ontwikkelde landgebruikkaart op 10 m resolutie geaggregeerd naar klassen en resolutie, en zijn nieuwe groeicijfers uitgewerkt en geschiktheids-, beleids- en toegankelijkheidskaarten gebruikt.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door