Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2010 / Verklarende factoren voor evoluties in luchtkwaliteit

Verklarende factoren voor evoluties in luchtkwaliteit

Uitgave 31-12-2010Er werd een methodologie op punt gesteld om de Vlaamse sectorbijdragen en de buitenlandse bijdragen aan de PM10-, PM2,5- en ozonconcentraties in Vlaanderen in kaart te brengen.

Hiervoor werden Vlaamse emissiescenario’s van MIRA (REF2007, REF2020, EUR2020 en VISI2020) en bijhorende Europese emissiescenario’s van IIASA (NEC2007_baseline_current_legislation, NEC6_C&E Package_OPTV5 en NEC6_C&E Package_MRRV5) gebruikt. Inhoud en aanmaak van deze emissiescenario’s werd beschreven in de Milieuverkenning 2030 (REF- en EUR-scenario) en in de MIRA-studie “Doorrekening Visionair Scenario” (VISI-scenario).

In het kader van deze studie werd nagegaan welke emissies en atmosfeerscheikundige processen een belangrijke rol spelen in de verklaring van de zwevend stof en ozonconcentraties in Vlaanderen voor de huidige situatie (basisjaar 2007) en voor drie verschillende emissieprognoses voor het jaar 2020:
1. voor een emissiescenario volgens de huidige Europese wetgeving (REF2020);
2. voor een emissiescenario met een aantal bijkomende Europese emissiereductiemaatregelen (EUR2020);
3. voor een emissiescenario met verdergaande emissiereducties (VISI2020).

In de drie scenario’s voor het jaar 2020 dalen in het algemeen de emissies en de concentraties (zie de Milieuverkenning 2030 en de MIRA O&O-studie “Doorrekening Visionair scenario”). De veranderingen van de emissies zijn sector- en plaatsgebonden wat een invloed heeft op de relatieve sectorbijdragen voor Vlaanderen.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2010/07 - VITO/2010/RMA/R/234

onderzoekers: Felix Deutsch, Jean Vankerkom, Nele Veldeman, Wim Peelaerts, VITO en Frans Fierens, Charlotte Vanpoucke, Elke Trimpeneers, Line Vancraeynest, Myriam Bossuyt, VMM

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door