Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2010 / Geluidsniveaus veroorzaakt door wegverkeer in Vlaanderen - update 2009

Geluidsniveaus veroorzaakt door wegverkeer in Vlaanderen - update 2009

Uitgave 10-11-2010Geluidspieken dalen, maar geluidsklimaat 'vergrijst' - Bij een steekproef in 2009 van 250 woningen in Vlaanderen, blijkt dat de gemeten gemiddelde geluidsblootstelling door wegverkeer de voorbije 13 jaar weinig veranderde.

Deze steekproef werd voor de derde maal uitgevoerd door de vakgroep Informatietechnologie (INTEC) van de Universiteit Gent in opdracht van MIRA. Deze metingen zijn een aanvulling op de berekende blootstellingsindicatoren opgenomen in de MIRA-rapporten. Tussen 2009 en 2001 stagneert de lichte stijging bij de hoge gemeten blootstellingsniveaus (>65 dB) die zich voordeed tussen 1996 en 2001. Wanneer ook andere geluidsbronnen dan verkeer (bv. grasmaaiers, gesprekken van voorbijgangers, treinen …) worden meegenomen dan dalen de geluidspieken, maar is er een stijging in het altijd aanwezige (achtergrond)geluid. Dit noemt men de ‘vergrijzing’ van het geluidsklimaat.

Alhoewel het geluidsniveau niet lijkt te dalen, zijn volgens enquêtes minder personen gehinderd door lawaai. Uit deze discrepantie blijkt dat er behalve het geluidsdrukniveau nog veel andere zaken meespelen in de hinderbeleving. Een van de factoren is bijvoorbeeld de aanwezigheid van een stille zijde in de woning. Omdat voor Vlaanderen nog geen informatie beschikbaar was, hebben de onderzoekers ook aan de achterzijde van de woningen gemeten, om op die manier het al dan niet aanwezig zijn van zo’n stille zijde te bepalen. Bij zo’n 10 % van de woningen vond men een stille zijde.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2010/06

onderzoekers: D. Botteldooren, T. Van Renterghem, J. Van Renterghem, UGent

Achtergronddocumenten

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door