Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2010 / Indicatorrapport 2010 - Crisis versterkt trend van dalende druk op milieu

Indicatorrapport 2010 - Crisis versterkt trend van dalende druk op milieu

Uitgave 01-12-2010Goed milieubeleid heeft nood aan actuele en betrouwbare informatie. In het nieuwe MIRA Indicatorrapport 2010 van de Vlaamse Milieumaatschappij zijn de meest recente feiten en cijfers over het milieu in Vlaanderen samengebracht in een handig naslagwerk.

'The nature of the current financial crisis should give us pause for thought'
Prof. Jacqueline McGlade, Executive Director EEA, following the launch of the Environment and Outlook Report 2010 - SOER 2010
www.eea.europa.eu/soer

cover indicatorrapport 2010De meer dan 100 indicatoren behandelen samen het volledige milieudomein, gaande van milieugevaarlijke stoffen, over klimaatverandering tot afval. Ook de milieudruk van de verschillende sectoren, zoals huishoudens en transport komen in beeld. De indicatoren geven signalen hoe het met het milieu gesteld is en of we op de afgesproken koers zitten. Deze publicatie is bedoeld voor beleidsmakers, milieudeskundigen en alle (wakkere) burgers die op zoek zijn naar informatie over het milieu in Vlaanderen. Jaarlijkse rapportering van de toestand van het milieu moet toelaten om tijdig veranderingen te zien zodat het (milieu)beleid passend kan reageren.

Crisis versterkt trend van dalende druk op het milieu, maar trend naar energie-efficiënte economie remt af.

De dalende economische activiteit heeft als rechtstreeks gevolg een dalende milieudruk. Zo versterkt de crisis de trend naar een lager energiegebruik in Vlaanderen en zijn de industriële emissies naar lucht en water gedaald. Door de combinatie van lagere activiteiten en milieumaatregelen zijn de emissies van het goederenvervoer eveneens gedaald. Op die manier blijft bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen voor het derde opeenvolgende jaar onder het Kyoto-plafond, en heeft Vlaanderen een reservemarge opgebouwd voor de emissies in 2010-2012.

De financieel-economisch crisis heeft ook negatieve gevolgen voor het milieu. De absolute milieudruk mag dan wel dalen, de trend naar een meer energie-efficiënte economie wordt erdoor afgeremd (maar niet gestopt). Als de productie verlaagt terwijl de capaciteit gelijk blijft, verloopt ze immers vaak minder (energie-)efficiënt. Waarschijnlijk werden ook nieuwe investeringen in energiebesparende technologieën uitgesteld.

De financieel-economische crisis dwingt ook de Vlaamse Regering tot besparingen. In 2008 en 2009 zijn de uitgaven voor leefmilieu gedaald, in absolute maar ook in relatieve termen. De crisis speelde daarnaast een belangrijke rol in de evolutie van milieugerelateerde belastingsinkomsten. Deze inkomsten namen vooral af door de verminderde economische activiteit, maar ook door een daling of zelfs afschaffing van bepaalde heffingen. Op basis van de belastingsinkomsten vertoont Vlaanderen dus een ontgroening van het belastingstelsel.

onderzoekers: MIRA, Milieurapport Vlaanderen

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door