Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2010 / Actualisering van de externe milieuschadekosten (algemeen voor Vlaanderen) met betrekking tot luchtverontreiniging en klimaatverandering

Actualisering van de externe milieuschadekosten (algemeen voor Vlaanderen) met betrekking tot luchtverontreiniging en klimaatverandering

Uitgave 31-12-2010Dit rapport bevat een set van kengetallen voor de berekening van de externe kosten van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen. De externe kosten of milieuschadekosten hebben betrekking op de schade aan menselijke gezondheid, ecosystemen, gebouwen en economie als gevolg van een activiteit. Dit leidt tot een verlies aan welvaart voor inwoners in Vlaanderen en het buitenland, voor deze en toekomstige generaties. De omvang en evolutie van de externe of milieuschadekosten ten gevolge van luchtverontreiniging vormen één van de indicatoren voor het MIRA rapport die de toestand van het milieu vertaalt naar gevolgen voor mens en economie.

De lezer die enkel op zoek is naar kengetallen kan direct naar hoofdstuk 6, waar een samenvattend overzicht is gegeven van de te hanteren kengetallen voor emissies vanuit verschillende sectoren en referentiejaren. Het onderscheid tussen sectoren kan belangrijk zijn omdat de impact van de emissies op blootstelling en gezondheid samenhangt met de hoogte van de schouw en plaats van uitstoot (bijv. transport in de stad voor kengetallen voor transport).
In de hoofdstukken 2 tot en met 5 is de wetenschappelijke onderbouwing van deze kengetallen uitgelegd.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2010/03

onderzoekers: Leo De Nocker, Hans Michiels, Felix Deutsch, Wouter Lefebvre, Jurgen Buekers, Rudi Torfs, VITO

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door