Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2010

2010

Ecologische voetafdruk van Belgische economie blijft toenemen

Op 13 oktober lanceerde WWF haar nieuwe Living Planet Report, de tweejaarlijkse analyse van wereldwijde biodiversiteit en de impact van onze consumptiepatronen hierop. Ter ondersteuning van het Living Planet Report 2010 publiceerde WWF-België het rapport ‘België en zijn ecologische voetafdruk’.

Duurzaam sparen en beleggen in België: actualisatie tot 2009

Duurzaam beleggen weerstaat financieel-economische crisis. Het nieuwe MIRA-rapport ‘Duurzaam beleggen en sparen in België’ toont aan dat de duurzame beleggingsmarkt in België beduidend beter stand hield tijdens de financieel-economische crisis dan de reguliere beleggingsmarkt.

Actualisering van de externe milieuschadekosten (algemeen voor Vlaanderen) met betrekking tot luchtverontreiniging en klimaatverandering

Dit rapport bevat een set van kengetallen voor de berekening van de externe kosten van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen. De externe kosten of milieuschadekosten hebben betrekking op de schade aan menselijke gezondheid, ecosystemen, gebouwen en economie als gevolg van een activiteit. Dit leidt tot een verlies aan welvaart voor inwoners in Vlaanderen en het buitenland, voor deze en toekomstige generaties. De omvang en evolutie van de externe of milieuschadekosten ten gevolge van luchtverontreiniging vormen één van de indicatoren voor het MIRA rapport die de toestand van het milieu vertaalt naar gevolgen voor mens en economie.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door