Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2009 / Rekenraamwerk voor de economische baten van een betere waterkwaliteit

Rekenraamwerk voor de economische baten van een betere waterkwaliteit

Uitgave 29-01-2009Welke economische baten brengt een betere waterkwaliteit mee? De verbetering van de waterkwaliteit van beken en rivieren kost handenvol geld. Anderzijds brengt een betere toestand van onze waterlopen maatschappelijke baten met zich mee. Denken we maar aan de recreatiemogelijkheden die gevoelig uitbreiden. Over de economische waardering van die maatschappelijke baten is in Vlaanderen nog maar weinig geweten. Daarom onderzocht VITO in opdracht van MIRA dit thema.

Als de waterkwaliteit van een beek of rivier verbetert, beïnvloedt dit het welzijn van alle burgers, bijvoorbeeld omdat de recreatiemogelijkheden verbeteren of de biologische diversiteit stijgt.

De baten zijn divers en komen een brede waaier van mensen ten goede. Vaak is het niet evident ze uit te drukken in monetaire termen. Doen we dit toch, dan vereist deze oefening specifieke methoden uit de milieueconomie.

Over de economische waardering van de maatschappelijke baten van een betere waterkwaliteit was in Vlaanderen nog niet veel bekend. Nochtans is deze kennis belangrijk. Maatregelen voor een betere waterkwaliteit hebben immers een prijskaartje en beleidsmatig is het belangrijk een idee te hebben van wat die maatregelen opleveren, ook in economische termen.

In opdracht van MIRA voerde VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) onderzoek naar de economische waardering van de maatschappelijke baten van een betere waterkwaliteit. Dit onderzoek bestaat uit:

  • een literatuurstudie naar Nederlandse, Franse en Britse ervaring op dit vlak;
  • de ontwikkeling van een rekenraamwerk voor Vlaanderen, gebaseerd op die internationale ervaringen;
  • een praktische toepassing van dit rekenraamwerk op de Dender.

De oefening voor de Dender bevestigt dat de baten van een betere waterkwaliteit divers zijn en de huidige en volgende generaties ten goede komen. Specifiek omschrijft de studie o.a. deze baten:

  • Wandelen, fietsen en hengelen langs het water wordt aangenamer;
  • De waarde van de huizen langs het water stijgt;
  • Lagere kosten voor beheer en onderhoud (bv. door verminderde erosie zijn minder baggerwerken noodzakelijk);
  • Overgave van de rivier in goede toestand aan de volgende generaties.

De onzekerheid op de resultaten van de studie is erg groot omdat o.a. plaatsspecifieke gegevens (bv. het aantal recreanten) vaak ontbreken. Bovendien nam de studie kerngetallen over uit buitenlandse studies. In een vervolgstudie wordt de gevalstudie van de Dender uitgebreid naar heel Vlaanderen.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2008/07

onderzoekers: Inge Liekens, Leo De Nocker, VITO

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.