Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2009

2009

Rekenraamwerk voor de economische baten van een betere waterkwaliteit

Welke economische baten brengt een betere waterkwaliteit mee? De verbetering van de waterkwaliteit van beken en rivieren kost handenvol geld. Anderzijds brengt een betere toestand van onze waterlopen maatschappelijke baten met zich mee. Denken we maar aan de recreatiemogelijkheden die gevoelig uitbreiden. Over de economische waardering van die maatschappelijke baten is in Vlaanderen nog maar weinig geweten. Daarom onderzocht VITO in opdracht van MIRA dit thema.

Milieuverkenning 2030 - We beslissen NU over de TOEKOMST

De toekomst hangt af van de keuzes van vandaag. De Milieuverkenning 2030 onderzoekt hoe het milieu in Vlaanderen er kan uitzien binnen enkele decennia. De bedoeling is om beleidsmakers en geïnteresseerde burgers te tonen hoe de milieukwaliteit in Vlaanderen kan evolueren en welke impact het beleid daarop kan hebben.

Aanpassingen aan het emissiemodel voor wegtransport MIMOSA

Het doel van de studie was het MIMOSA model actualiseren, verfijnen en optimaliseren, en het uitwerken van een referentiescenario tot 2020. Daar het model tevens gebruikt wordt voor de Milieuverkenning 2009 is de tijdshorizon uitgebreid tot 2030.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door