Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2008 / Uitbreiding van de tool SAVER-LEAP voor scenario-analyses voor de huishoudens

Uitbreiding van de tool SAVER-LEAP voor scenario-analyses voor de huishoudens

Uitgave 28-02-2008STEM ontwikkelde in opdracht van VMM-MIRA een model voor de berekening en analyse van het (toekomstig) woninggebonden energiegebruik en de daarmee gepaard gaande emissies naar de omgevingslucht. Dit model simuleert tevens het energiegebruik van verlichting en van niet-woninggebonden apparaten of toestellen. Het model draagt de naam SAVER-LEAP huishoudens.

De hoofddoelstelling van dit project was het ontwikkelen van een “tool” voor de analyse van scenario’s, niet de uitwerking van scenario’s zelf. Louter ter illustratie hebben we twee scenario’s uitgewerkt: een BAU en een BAU-PLUS. Het basisjaar is 2005. De projecties gaan tot 2025. In essentie houden we in het BAU scenario enkel rekening met volume effecten (meer huishoudens, ergo meer woningen) en met structurele effecten (bijvoorbeeld een verschuiving van open bebouwing naar rijwoningen en flats, en nieuwbouw voor vervanging van gesloopte gebouwen en uitbreiding). De energie-efficiëntie wordt “bevroren” op het
niveau van 2005. In het BAU-PLUS scenario schatten we de effecten van efficiëntieverbetering mee in.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2008/01

onderzoekers: Johan Couder, Aviel Verbruggen, UA

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door