Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2008 / Uitbreiding Milieukostenmodel voor Vlaanderen met vraag naar warmte en WKK-potentieel

Uitbreiding Milieukostenmodel voor Vlaanderen met vraag naar warmte en WKK-potentieel

Uitgave 31-05-2008In het kader van deze studie werd het MKM uitgebreid en aangepast om op een transparante manier om te gaan met efficiëntieverbeteringen en het WKK-potentieel voor de tijdshorizon 2010-2030 met 5-jaarlijkse zichtjaren.

Efficiëntieverbeteringen van stookinstallaties zijn veelal kleinere aanpassingen aan de branders of de warmteoverdracht die het brandstofverbruik en de daarmee gepaard gaande emissies doen afnemen. In het MKM zat de efficiëntieverbetering vervat in de economische groeiscenario’s, maar deze werkwijze is niet zeer transparant. Voor dit MIRA O&O project werden de installaties in het MKM voorzien van een thermisch rendement dat het mogelijk maakt om efficiëntieverbeteringen in de vorm van een rendementsverhoging uit te drukken. In Hoofdstuk 2 worden per sector de modelaanpassingen besproken die zijn doorgevoerd.

Het plaatsen van WKK’s is zeker de laatste jaren een vaak voorkomend gegeven om gezamenlijk elektriciteit en warmte op te wekken. De brandstofbesparingen en emissiereducties van WKK’s werden d.m.v. een ‘soft’ link aan het MKM doorgerekend. Met het MKM met ‘soft’ link kunnen WKK scenario’s worden doorgerekend, maar kan niet geoptimaliseerd worden. We kunnen het model dus niet inzetten voor optimalisatie-oefeningen tussen het plaatsen van reductietechnieken voor NOx of SO2 en het plaatsen van een WKK. Voor dit MIRA O&O project werd het MKM door middel van een hard link gekoppeld met het WKK-potentieel. In Hoofdstuk 2 worden de technische details weergegeven die de koppeling tussen het MKM en de WKK’s mogelijk maken.

Hoofdstuk 2.3 is gewijd aan de aannames achter de modelruns. Deze aannames omvatten o.a. economische groei, emissiefactoren, elektriciteitsvraag, WKK certificaten … en geven een overzicht van parameters die in toekomstige scenarioberekeningen kunnen veranderd worden.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2008/03

onderzoekers: Pieter Lodewijks, Nele Renders, Daan Beheydt, VITO

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.