Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2008 / Opstellen analysetool voor bepaling overschrijding kritische lasten in GIS-omgeving

Opstellen analysetool voor bepaling overschrijding kritische lasten in GIS-omgeving

Uitgave 30-06-2008In deze opdracht is een tool opgesteld die toelaat op basis van kritische lasten opgesteld voor verzuring, vermesting en zware metalen een overschrijding te bepalen ten opzichte van ingevoerde depositiewaarden.

De kritische lasten voor verzuring, vermesting en zware metalen zijn reeds bepaald en beschikbaar per vegetatietype. De berekening is gebaseerd op voorgaande studies en maakt bijgevolg geen deel meer uit van deze studie.

De nieuwe tool die binnen dit project ontwikkeld is, voorziet in volgende functionaliteiten:

  • Visualisatie van de kritische lasten voor verzuring, vermesting en zware metalen.
  • Importeren van depositiewaarden voor verzuring, vermesting en zware metalen voor verdere verwerking. Hierbij wordt standaard de mogelijkheid voorzien om voor de depositie OPS resultaten op een gebiedsdekkende rasterkaart te importeren.
  • Berekening van de overschrijding van de kritische lasten voor een bepaald ecosysteem, thema en criterium.
  • Berekening van de indicatoren voor overschrijding zoals gedefinieerd per thema, criterium en vegetatietype. Hier is bijkomend een exportfunctie voorzien die toelaat om de indicatoren te bewaren als txt- of dbf-bestand voor latere verwerking binnen bv. Excel of Word.

De nieuwe tool is ontwikkeld binnen ArcGIS 9.x zodat de berekeningen en de visualisaties eenvoudig kunnen uitgevoerd worden door de VMM/MIRA medewerkers.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2008/06 - VITO/2008/IMS/R/260

onderzoekers: L. Janssen & S. Janssen, VITO

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door