Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2008 / Nieuw concept voor de emissie-preprocessor van BelEUROS (E-MAP)

Nieuw concept voor de emissie-preprocessor van BelEUROS (E-MAP)

Uitgave 30-06-2008Dit rapport beschrijft de opmaak van een vernieuwde emissie-preprocessor voor twee luchtkwaliteitsmodellen, BelEUROS en OPS. Deze emissiepreprocessor wordt hierna aangeduid als E-MAP wat staat voor Emissiemapper.

E-MAP is een procedure om geaggregeerde emissietotalen te verdelen over een ruimtelijk grid of een kaart. De ruimtelijke ontbinding van emissies gebeurt met behulp van substituut- of surrogaatvariabelen die gebruikt worden om een statistische gewichtsverdeling toe te kennen aan uitstootgegevens.

E-MAP wordt aangeleverd als een databank geprogrammeerd in MySQL. Met behulp van voorgeprogrammeerde queries worden regionale of nationale emissietotalen ruimtelijk toegekend aan verschillende modelgrids op basis van een verdeelsleutel die varieert per bronsector en per polluent.

De methodologie wordt aangeboden via een gebruikersinterface die online kan geraadpleegd worden met een webbrowser zodat de gebruiker zelf nieuwe emissiescenario’s kan aanmaken of kan kiezen uit verschillende bestaande emissiescenario’s.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2008/08 - VITO/2008/IMS/R/217

onderzoekers: Joachim Maes, Jo Vliegen, Felix Deutsch, Stijn Janssen, VITO

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.