Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2008 / Inputs en outputs in privétuinen

Inputs en outputs in privétuinen

Uitgave 31-05-2008Met dit ondersteunend onderzoek wordt de rol van privétuinen in de milieubalans van Vlaanderen verkend door middel van een eerste kwantificatie van inputs en outputs in privétuinen.

Voor Vlaanderen wordt de oppervlakte tuin aan de hand van de topografische kaart (NGI, 2004) geschat rond 13 % van de oppervlakte van Vlaanderen. De samenstelling en het beheer van deze 13 % van de Vlaamse oppervlakte kunnen het milieu zowel op een direct als een indirecte manier beïnvloeden. De kennis over privétuinen is beperkt en gefragmenteerd.

De resultaten van dit ondersteunend onderzoek verduidelijken hoe privétuinen binnen het algemene kader van de milieumonitoring geplaatst kunnen worden. Om hiertoe te kunnen komen, wordt de tuin binnen dit onderzoek opgevat als een systeem met inputs (bestrijdingsmiddelen, meststoffen …) en outputs (gazonmaaisel, snoeihout …). In deze analytische systeembenadering worden slechts een beperkt aantal inputs en outputs beschouwd en behoren het huis en het huishouden niet tot het tuinsysteem.

Input- en outputkarakteristieken zijn in de praktijk enkel op te meten door een bevraging van tuinbeheerders. Zoals de term ‘privétuin’ al meegeeft, behoort de tuin namelijk tot de private sfeer van een huishouden of een tuinbeheerder. Door middel van twee aanvullende enquêtes wordt een uitgebreide en gedetailleerde gegevensbank aangelegd over privétuinen in Vlaanderen. Door het gebrek aan beschikbare referentiegegevens over privétuinen in Vlaanderen is het niet mogelijk om de representativiteit voor Vlaanderen na te gaan. Toch worden er reeds bruikbare grootte-ordes van specifieke inputs- en outputs van privétuinen bekomen.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2008/04

onderzoekers: Valerie Dewaelheyns, Hubert Gulinck, KU Leuven

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door