Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2008 / Afbakening technologiegroepen voor dierlijke activiteiten ten behoeve van het SELES-model

Afbakening technologiegroepen voor dierlijke activiteiten ten behoeve van het SELES-model

Uitgave 31-05-2008In 2009 zal MIRA-S SELES (Socio-Economische Landbouweffecten Evaluatie Systeem) inzetten voor een sectorale toekomstverkenning onder twee à drie milieubeleidsscenario’s. Dit onderzoek zal de economische en milieukundige parameters van de dieractiviteiten in SELES verfijnen.

Het SELES-model wordt beheerd door de Afdeling Monitoring & Studie (AM&S) van het Departement Landbouw en Visserij, zodat het lopende project in nauwe samenwerking zal verlopen met AM&S.

De parameters zullen per diergroep berekend worden, waarbij de diergroepen nog eens opgesplitst worden in een aantal technologiegroepen. De indeling van de technologiegroepen is gebaseerd op de milieu- en kostenefficiëntie van de bedrijven.

Dit document is het eindrapport van het onderzoek. De structuur van de tekst is: eerst wordt de aanleiding (‘probleemstelling’) en het doel van de studie omschreven.

Vervolgens worden de methode van afbakening van nieuwe technologiegroepen beschreven per dierlijke activiteit, aangezien SELES op activiteiten gebaseerd is. Concreet gaat dit over de volgende activiteiten:

  • Vleesvarkens
  • Zeugen
  • Melkkoeien
  • Zoogkoeien
  • Vleesvaarzen/reforme koeien
  • Vleesstieren

Op basis van deze indeling in technologiegroepen zullen nieuwe parameters geleverd worden aan AM&S, die het SELES-model zal kalibreren.
Daarna zullen deze nieuwe parameters getest worden, zodat de nieuwe input kan gecontroleerd worden.
Ook de onderzoeksmethode zal aan AM&S geleverd worden, zodat deze dienst, indien zij dit wenst, de gegevens in de toekomst zelf zal kunnen updaten.

Het rapport bestaat uit 2 delen (bekijk deel 1 van het rapport). Het tweede deel is een uitgebreide beschrijving van de gebruikte programma's, methodes en alle berekeningen van de verschillende parameters en heeft de titel “Afbakening technologiegroepen voor dierlijke activiteiten ten behoeve van het SELES-model - Technische beschrijving” (via downloadknop).

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2008/05 (deel 1 en deel 2)

onderzoekers: Bert Vander Vennet & José Gavilán, ILVO

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.