Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2007 / Statistische analyse van de meetresultaten van het fysisch-chemisch waterkwaliteitsmeetnet

Statistische analyse van de meetresultaten van het fysisch-chemisch waterkwaliteitsmeetnet

Uitgave 30-06-2007Doelstelling van deze studie is om op een objectieve en statistisch correcte wijze tot conclusies te komen over de evolutie (trendanalyse) van de waterkwaliteit in Vlaanderen. Daarvoor zal gebruik gemaakt worden van statistische methoden die rekening houden met de temporele en spatiale afhankelijkheden in de data.

De onderzoeksvraag betreft trendanalyse op Vlaams en andere aggregatieniveaus (bv. bekkens) en wordt beperkt tot de basisparameters van het fysisch-chemisch meetnet (O2, NO3, NO2, NH4, BZV, CZV, oPO4).

De trendanalyse wordt op twee niveaus uitgevoerd:

  1. op iedere individuele meetplaats, wordt ieder jaar vergeleken met het referentiejaar 2005 (de resultaten worden gegeven in Hoofdstuk 3.2 en Appendices 1 t.e.m. 11 en Appendix 13);
  2. meetplaatsen worden vooraf geaggregeerd in bekkens of andere aggregaties. Voor ieder van deze aggregaties wordt eveneens een trendanalyse uitgevoerd waarbij ieder jaar met het referentiejaar 2005 wordt vergeleken. Dit betekent dat de conclusies hieruit betrekking hebben op de volledige aggregatie, i.p.v. op de individuele meetplaatsen (de resultaten worden gegeven in Hoofdstuk 4 en Appendix 14).

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2007/02

onderzoekers: Olivier Thas, UGent

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door