Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2007 / Modellering en GIS-toepassing voor het bepalen van de blootstelling en het epidemiologisch risico van het 50 Hz magnetisch veld gegenereerd door de ondergrondse hoogspanningskabels in Vlaanderen

Modellering en GIS-toepassing voor het bepalen van de blootstelling en het epidemiologisch risico van het 50 Hz magnetisch veld gegenereerd door de ondergrondse hoogspanningskabels in Vlaanderen

Uitgave 31-12-2007Aan de hand van deze studie trachten we meer te weten te komen over de door ondergrondse hoogspanningskabels uitgezonden elektromagnetische velden en de blootstelling van de bevolking hieraan.

Daarom wordt net als in de studie van de bovengrondse lijnen een model voorgesteld dat de blootstelling op verschillende afstanden van de ondergrondse kabels kan inschatten. Dit model wordt, na validatie, toegepast in een GIS-analyse. Hierbij wordt het aandeel van de bevolking bepaald dat blootgesteld wordt aan magnetische veldsterkten die, hoewel er geen verband tussen oorzaak en gevolg bewezen is, als risicodragend worden beschouwd. De resultaten van deze studie kunnen in het kader van de ruimtelijke ordening door overheden en bedrijven aangewend worden als beslissingscriteria voor het bepalen van veiligheidsstroken bij de inplanting van nieuwe gebouwen, woonwijken of ondergrondse lijnen.

Deze studie die in opdracht van VMM uitgevoerd werd en zich richt naar de overheid en het algemene publiek geeft inzicht in:

 • de kenmerken van het ondergronds hoogspanningsnet in Vlaanderen
 • de evolutie van de belasting van het milieu door het magnetisch veld door middel van berekende tijdsreeksen
 • de gemeten sterkte van het magnetisch veld waaraan het algemene publiek kan blootgesteld worden
 • de ontwikkeling van een analytisch model om de blootstelling aan het magnetisch veld in een willekeurig punt in de ruimte te bepalen
 • de validering van het analytisch model t.o.v. meetgegevens en de methode van de
  eindige elementen
 • de GIS toepassing voor de omkadering en de inschatting van de blootstellingsrisico’s
  aan het magnetisch veld dat respectievelijk door het onder- en bovengronds
  hoogspanningsnet gegenereerd wordt.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2007/07 - VITO/2007/IMS/R/426

onderzoekers: G. Decat, G. Meynen, E. Peeters, L. Van Esch, L. Deckx, U. Maris, VITO

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door