Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2007 / Ecologische en ecotoxicologische betekenis van verontreinigende stoffen gemeten in palingen

Ecologische en ecotoxicologische betekenis van verontreinigende stoffen gemeten in palingen

Uitgave 30-11-2007Deze studie beschrijft aan de hand van een literatuurstudie de nadelige effecten van vervuilende stoffen op paling. Er wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste meetgegevens voor paling uit Vlaamse oppervlaktewaters.

In deze studie wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan de ecotoxicologische effecten van vervuilende stoffen op de Europese paling (Anguilla anguilla (L.)) in Vlaanderen. Van alle onderzochte vissen bleek paling immers de grootste concentraties aan polluenten te bezitten (Weltens et al., 2002). Dit heeft te maken met de specifieke fysiologische en ecologische aspecten van de soort (zeer hoog vetgehalte, plaats in de voedselpiramide, langlevende benthische soort …). Gezien die hogere belasting is het waarschijnlijk dat ook de effecten belangrijker en beter meetbaar zijn. Bovendien zijn er voor deze soort metingen van allerlei vervuilende stoffen ter beschikking. Dat laat toe om reële vervuilinglasten (bioaccumulatie gegevens in het dier zelf) te relateren aan eventuele meetbare effecten. Ten slotte is paling momenteel zeer sterk bedreigd en bevindt de soort zich buiten de biologische veiligheidsgrenzen en lijken de vervuilende stoffen in deze achteruitgang een belangrijke rol te spelen (althans volgens recente wetenschappelijke bevindingen). In het internationaal beleid is paling in elk geval een aandachtssoort geworden.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2007/05 - INBO/R/2007/40

onderzoekers: Caroline Geeraerts, Geert Goemans, Paul Quataert, Claude Belpaire, INBO

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door