Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2006 / Waterbeschikbaarheid, waterconsumptie en water-exploitatie-index in Vlaanderen

Waterbeschikbaarheid, waterconsumptie en water-exploitatie-index in Vlaanderen

Uitgave 30-11-2006Deze voorliggende studie werd uitgeschreven omdat de VMM (MIRA-team) jaarlijks geconfronteerd wordt met een slechte score van België bij de Europese / internationale indicatoren rond waterbeschikbaarheid en -exploitatie en omdat er hier geen eenduidige verklaring voor is. Daarnaast is er voor de MIRA-rapportage in het bijzonder ook nood aan een voor Vlaanderen relevante indicator die de waterbeschikbaarheid en -consumptie in Vlaanderen jaarlijks opvolgt.

Deze studie heeft als doel:

  • een inschatting te maken van de beschikbaarheid van oppervlaktewater en grondwater in Vlaanderen, om te komen tot een inschatting van de totale waterbeschikbaarheid, rekening houdende met het principe van duurzaamheid, en natuurlijke en kunstmatige aanvoer vanuit en onttrekking in het Brussels Gewest, Wallonië en het buitenland.
  • een correcte invulling van de internationale indicatoren OVRSUB (van EPI) en WEI en de OESO-indicatoren voor wat betreft Vlaanderen, rekening houdend met de cijfers van Brussel en Wallonië.
  • een relevante interpretatie van de Vlaamse cijfers in hun context (problematiek in Vlaanderen) en vergelijking met de Europese cijfers.
  • het ontwikkelen van een aangepaste index voor waterconsumptie en waterbeschikbaarheid in Vlaanderen om op relevante wijze de toestand van het leefmilieu in Vlaanderen op te volgen.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2006/13 - Ecolas/06/11225

onderzoekers: Inge Van Tomme, Dirk Libbrecht, Renaat De Sutter, Ecolas

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door