Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2006 / Toekomstverkenning Landbouw en Milieu - het SELES-model

Toekomstverkenning Landbouw en Milieu - het SELES-model

Uitgave 31-08-2006Dit rapport geeft verslag van de modelberekeningen uitgevoerd in het kader van een toekomstverkenning tot het jaar 2020 voor de Vlaamse landbouw.

Dit project is een samenwerking tussen de Afdeling Monitoring en Studie (AM&S) van het Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie. Dit project had een tweevoudig doel:

  • de toekomst verkennen voor de Vlaamse landbouw en de milieu-impact door middel van kwantitatieve modelberekeningen;
  • de door AM&S en VMM opgebouwde kennis binnen de betrokken administraties kenbaar maken en verspreiden.

De keuze voor kwantitatieve modelberekeningen laat toe om de samenhang tussen inputs en outputs op het niveau van de gehele landbouwsector te analyseren en te verduidelijken. Het effect van alternatieve beleidsopties kan kwantitatief uitgedrukt worden en vergeleken worden met een situatie
van ongewijzigd beleid.

De ingezette modellen zijn enerzijds het SELES-model (Socio Economisch Landbouweffecten Evaluatie Systeem), een economisch model van de landbouwsector, en anderzijds het SENTWAmodel voor de bepaling van de belasting van het oppervlaktewater. Vanuit de Vlaamse Milieumaatschappij werden milieumodules toegevoegd als onderdeel van SELES: ammoniakemissie, bodembalans voor de nutriënten stikstof en fosfor, watergebruik, bestrijdingsmiddelengebruik.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2006/07

onderzoekers: José Gavilán, Koen Carels, Dirk Van Gijseghem, Departement Landbouw en Visserij, AMS en John Helming, LEI en Stijn Overloop, Tom D'Heygere, Kor Van Hoof, VMM

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door