Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2006 / Scenario’s voor de reductie van erosie en sedimentaanvoer in Vlaanderen

Scenario’s voor de reductie van erosie en sedimentaanvoer in Vlaanderen

Uitgave 30-11-2006De Vlaamse waterlopen kampen met een overmaat aan (zwaar) vervuild sediment. In sommige gevallen kan die aanslibbing de bevaarbaarheid in het gedrang brengen of wateroverlast veroorzaken. Vervuilde waterbodems hebben bovendien een negatieve impact op de ecosystemen in en rond het water en hypothekeren in bepaalde gevallen ook de verdere verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit.

Om de overmaat sediment weg te werken moet het huidige bagger- en ruimingstempo op een doordachte wijze worden opgedreven en moet de sedimentaanvoer naar de waterlopen verminderen. Een grote bron van sedimentaanvoer is bodemerosie. Er zijn reeds tal van beleidsprogramma’s die de toepassing van erosiebestrijdende maatregelen stimuleren. Om een zicht te krijgen op de effecten van een aantal lopende programma’s en op de effecten van een eventuele uitbreiding van die programma’s werden verschillende scenario’s gesimuleerd met een ruimtelijk verdeeld erosie- en sedimentatiemodel.

De resultaten van dit onderzoek werden gebruikt bij de uitwerking van het hoofdstuk ‘Afval - Bagger- en ruimingsspecie: een integrale aanpak nodig’ in het Vlaamse milieurapport MIRA-T 2006.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2006/12

onderzoekers: Annelies Beel, Gerard Govers, Bastiaan Notebaert, KU Leuven

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door