Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2006 / Ontwikkeling van ecologisch en ecotoxicologisch onderbouwde kwaliteitsdoelstellingen voor waterbodems (deel resultaten)

Ontwikkeling van ecologisch en ecotoxicologisch onderbouwde kwaliteitsdoelstellingen voor waterbodems (deel resultaten)

Uitgave 31-01-2006Ontwikkeling van ecologisch en ecotoxicologisch onderbouwde kwaliteitsdoelstellingen voor waterbodems. Suggestie richting kwaliteitsdoelstellingen

De resultaten van deze studie zijn samengebracht in 2 rapporten. Het rapportdeel ‘methodologische ontwikkeling’ bevat het vergelijken van de verschillende gebruikte methoden en de selectie van de uiteindelijke methodiek. In het rapportdeel ‘suggestie richting kwaliteitsdoelstellingen’ worden de bekomen waarden gevalideerd en vergeleken met internationale kwaliteitsdoelstellingen.

In Vlaanderen bestaan momenteel nog geen concrete toetsingswaarden voor waterbodems. Vaak worden hiervoor de VLAREBO toetsingswaarden voor bodems gebruikt. Wel zijn er de TRIADE-referentiewaarden voor waterbodems, berekend als het geometrisch gemiddelde van de gehaltes gemeten op 12 referentiewaterlopen, maar deze waarden zijn verder niet onderbouwd. Zowel ecotoxtesten als een biologische evaluatie van waterbodems kunnen gebruikt worden om effectconcentraties te bepalen, telkens met hun voordelen en nadelen.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2006/01 - Deel resultaten waterbodems
ECOBE 06-R91

onderzoekers: V. Leloup, P. Meire, E. de Deckere, UA

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door