Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2006 / Ontwikkeling van ecologisch en ecotoxicologisch onderbouwde kwaliteitsdoelstellingen voor waterbodems (deel methodologie)

Ontwikkeling van ecologisch en ecotoxicologisch onderbouwde kwaliteitsdoelstellingen voor waterbodems (deel methodologie)

Uitgave 31-01-2006Ontwikkeling van ecologisch en ecotoxicologisch onderbouwde kwaliteitsdoelstellingen voor waterbodems. Methodologische ontwikkeling

Op basis van deze gegevens wordt in deze studie getracht een goed onderbouwde methodiek te ontwikkelen voor het berekenen van zowel ecologisch als ecotoxicologisch onderbouwde kwaliteitsdoelstellingen voor de Vlaamse waterbodems. De resultaten van deze studie zijn samengebracht in 2 rapporten. Het rapportdeel ‘methodologische ontwikkeling’ bevat het vergelijken van de verschillende gebruikte methoden en de selectie van de uiteindelijke methodiek. In het rapportdeel ‘suggestie richting kwaliteitsdoelstellingen’ worden de bekomen waarden gevalideerd en vergeleken met internationale kwaliteitsdoelstellingen. Verder wordt in dit rapportdeel een suggestie gegeven richting gebruik van de waarden in de wetgeving.

In Vlaanderen bestaan momenteel nog geen concrete toetsingswaarden voor waterbodems. Vaak worden hiervoor de VLAREBO toetsingswaarden voor bodems gebruikt. Wel zijn er de TRIADE-referentiewaarden voor waterbodems, berekend als het geometrisch gemiddelde van de gehaltes gemeten op 12 referentiewaterlopen, maar deze waarden zijn verder niet onderbouwd. Net als de TRIADE-referentiewaarden zijn bestaande internationale kwaliteitsdoelstellingen voor waterbodems nauwelijks onderbouwd.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2006/01 - Deel methodologie waterbodems
ECOBE 06-R90

onderzoekers: V. Leloup, P. Meire, E. de Deckere, UA

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.