Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2006 / Nutriëntenexcretie door melkvee: geactualiseerde coëfficiënten in dynamisch perspectief

Nutriëntenexcretie door melkvee: geactualiseerde coëfficiënten in dynamisch perspectief

Uitgave 31-07-2006Deze studie is erop gericht om de kengetallen voor de inschatting van de runderexcretie te actualiseren en verder wetenschappelijk te onderbouwen. De inschatting zal gebeuren aan de hand van berekeningen met de milieumodule uit het SEPALE-model, die verder aangevuld worden met hypothesen en berekeningen uit vroegere studies.

Er blijft veel onduidelijkheid bestaan over de nutriëntenuitscheiding van grondgebonden veeteeltactiviteiten. Nochtans is de rundveehouderij verantwoordelijk voor meer dan de helft van de totale stikstofproductie in Vlaanderen. Een verkeerde inschatting van deze excretie weegt automatisch door op de robuustheid van verschillende milieu-indicatoren, zoals de bodembalans stikstof, de ammoniakemissie en de broeikasgasemissie. Een ontoereikende inschatting van de runderexcretie en de maatregelen voor de reductie ervan dreigen de effectiviteit van het mestbeleid te ondermijnen. Zo kan de grondgebonden stikstofemissie over het hoofd gezien worden, wanneer de uitgangspunten voor het mestbeleid, in het bijzonder de forfaitiaire excretienormen niet overeenkomen met de werkelijke excretie.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2006/08

onderzoekers: Bruno Fernagut, Hilde Wustenberghs, Ludwig Lauwers, ILVO

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.