Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2006 / Impact op mens en economie t.g.v. overstromingen bekeken in het licht van wijzigende hydraulische condities, omgevingsfactoren en klimatologische omstandigheden

Impact op mens en economie t.g.v. overstromingen bekeken in het licht van wijzigende hydraulische condities, omgevingsfactoren en klimatologische omstandigheden

Uitgave 30-04-2006Deze studie wil een aanzet geven voor onderzoeken in het kader van MIRA-T 2006 en MIRA-S 2009 door een methodologie te beschrijven om gevolgen van overstromingen te kwantificeren en verschillende scenario’s door te rekenen. De studie kan opgedeeld worden in 3 grote delen: het verleden, de huidige situatie en de toekomst.

Kennis over de gevolgen van overstromingen en risico’s wordt belangrijker. Er is een groeiend draagvlak binnen Vlaanderen en binnen Europa. De Vakgroep Geografie en het WLH waren er beide van overtuigd dat, vertrekkende van de bestaande methodologie en basisgegevens bijkomend onderzoek kan leiden tot een betere kennis van de gevolgen van overstromingen als indicator voor de toestand in Vlaanderen. De Vakgroep Geografie diende in samenwerking met WLH (Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium) een voorstel voor ondersteunend onderzoek in bedoeld als input voor MIRA-S 2009. De studie wil het mogelijk maken scenario’s door te rekenen en mogelijke evoluties in de tijd te simuleren. Ze behandelt overstromingsrisico’s en hoort daarom thuis in een context van “Verstoring van de waterhuishouding”. Deze kan echter niet los gezien worden van voorspelde evoluties op klimatologisch vlak en heeft daardoor een sterke link met het thema “Klimaatverandering”. Belangrijkste doelstelling van dit rapport is een bijdrage leveren aan de voorbereiding van MIRA-S 2009, maar ook om aan te geven waar in de toekomst verder onderzoek noodzakelijk is alvorens duidelijke uitspraken te kunnen doen.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2006/02

onderzoekers: Wouter Vanneuville, Ruben Maddens, Christophe Collard, Peter Bogaert, Philippe De Maeyer, Marc Antrop, UGent

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door