Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2006 / Dynamische modellering van streeflasten verzuring voor bossen in Vlaanderen

Dynamische modellering van streeflasten verzuring voor bossen in Vlaanderen

Uitgave 31-05-2006Voor het bos- en natuurbeleid is het belangrijk te weten hoe hoog de atmosferische depositie van stikstof (N) en zwavel (S) mag zijn om nadelige gevolgen van verzuring van bosbodems te vermijden. In dit onderzoek werden daarom streeflasten voor verzuring bepaald voor Vlaamse bossen volgens de gestandaardiseerde methodiek van het Coordination Center for Effects (UBA, 2004).

Streeflasten worden op een analoge manier berekend als kritische lasten, maar houden rekening met de buffercapaciteit van de bodem. Kritische lasten gaan uit van een statische massabalans om de lange-termijn aanvaardbare depositie te bepalen waarbij een bepaald bodemchemisch criterium gerespecteerd wordt. Streeflasten geven de hoogste depositie waarbij een bepaald criterium gerespecteerd wordt vanaf een gekozen doeljaar. Hierbij wordt rekening gehouden met bodemprocessen met eindige buffercapaciteit zoals kationenuitwisseling en stikstofimmobilisatie, aangezien deze processen het bodemherstel na verzuring vertragen bij afnemende potentieel verzurende depositie.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2006/03

onderzoekers: Jeroen Staelens, Johan Neirynck, Gerrit Genouw, Peter Roskams, INBO

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door