Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2006 / Behandelingstechnieken voor bagger- en ruimingsspecie – Wonen in gebakken baggerslib

Behandelingstechnieken voor bagger- en ruimingsspecie – Wonen in gebakken baggerslib

Uitgave 30-11-2006Behandelingstechnieken voor bagger- en ruimingsspecie – Wonen in gebakken baggerslib: technisch haalbaar en milieuverantwoord, maar voorlopig economisch onrealistisch

In vergelijking met het zuiveringsslib van drink-, riool- en industrieel afvalwater, wordt er relatief weinig onderzoek verricht naar behandelingstechnieken en recyclagemogelijkheden voor bagger- en ruimingsspecie. Nochtans zijn de wereldwijd geproduceerde hoeveelheden van bagger- en ruimingsspecie vele malen groter dan deze van de andere slibstromen samen. Wellicht is de desinteresse te wijten aan het feit dat bagger- en ruimingsslib (voornamelijk de speciefractie met een zandgehalte lager dan 60%) meestal verontreinigd is met zowel organische (minerale olie, pesticiden, PAK’s) als anorganische stoffen (vnl. zware metalen). Bovendien heeft deze stroom een lage bouwtechnische kwaliteit. Dit maakt het immers moeilijk om een behandelingsproces uit te werken dat economisch gezien kan concurreren met het storten van het gedroogde materiaal.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2006/09

onderzoekers: Tom Van Gerven, Bart Van der Bruggen, KU Leuven

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door