Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2005 / Material Flow Account-indicatoren voor materiaalgebruik: verkenning van de mogelijkheden voor sectorale opsplitsing en koppeling met milieu-impact

Material Flow Account-indicatoren voor materiaalgebruik: verkenning van de mogelijkheden voor sectorale opsplitsing en koppeling met milieu-impact

Uitgave 31-03-2005In dit onderzoek trachten we na te gaan wat de mogelijkheden zijn om een hogere resolutie te verkrijgen van ons beeld van economie en milieu met betrekking tot het gebruik van grondstoffen. We zullen enerzijds nagaan hoe er kan ingezoomd worden op de sectorale verdeling van ons grondstoffengebruik en anderzijds hoe ons grondstoffengebruik kan gekoppeld worden aan specifieke vormen van milieudruk.

In een eerste deel van het onderzoek wordt er gekeken hoe er binnen het algemene kader van boekhoudkundige rekeningen (of ‘accounting’) kan gewerkt worden aan een sectoraal beeld van het materiaalgebruik. Na een korte algemene inleiding over ‘boekhoudkundige rekeningen’ zal het concept van zowel de monetaire als de fysieke input-output tabellen (MIOT en PIOT) verduidelijkt worden. Vervolgens wordt bekeken hoe deze input-output tabellen, die als het ware toelaten materiaalstromen doorheen de economie te volgen, kunnen dienen als basis voor fysieke en/of ‘hybride’ milieurekeningen. Aansluitend wordt besproken wat er op dit vlak binnen Vlaanderen reeds beschikbaar is en wat er nog moet gebeuren om tot volwaardige fysieke of ‘hybride’ milieurekeningen
te komen.

In een tweede deel wordt een alternatief voorstel bekeken dat de laatste jaren op redelijk wat belangstelling heeft kunnen rekenen, ook binnen Europa. De aanpak bestaat er in om individuele materiaalstromen te gaan evalueren naar hun milieu-impact op basis van Life Cycle Assesment.

Vervolgens worden beide benaderingen, die essentieel van elkaar verschillen in het feit dat de eerste top-down en de tweede bottom-up te werk gaat, met elkaar vergeleken, en dit zowel op conceptueel als op praktisch vlak.

Tenslotte worden een aantal conclusies en aanbevelingen geformuleerd.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2005/01

onderzoekers: Joeri Gerlo, Gert Goeminne, UGent

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door