Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2005 / Internalisering van de externe kosten voor de productie en de verdeling van elektriciteit in Vlaanderen

Internalisering van de externe kosten voor de productie en de verdeling van elektriciteit in Vlaanderen

Uitgave 30-04-2005In deze studie berekenen we de externe kosten voor elektriciteitsproductie in Vlaanderen, en gaan we na hoe deze externe kosten geëvolueerd zijn in de tijd.

We maken een onderscheid tussen verschillende fossiele brandstoffen en technologieën, nucleaire energie en hernieuwbare energiebronnen. We steunen in onze berekeningen op de ExternE methodologie. Binnen het ExternE (Externalities of Energy) project in opdracht van de Europese Commissie wordt sinds het begin van de jaren ’90 gewerkt aan de ontwikkeling van een methode om de externe kosten te becijferen. De methode wordt hier geactualiseerd en toegepast op de elektriciteitsproductie in Vlaanderen. We plaatsen vervolgens deze externe kosten ten opzichte van de productiekosten van elektriciteit voor de verschillende brandstoffen en technologieën. In een derde deel worden de prijzen van elektriciteit uitgebreid besproken. We gaan ten slotte na of deze externe kosten afnemen in de tijd en of deze vermindering dan gepaard gaat met een internalisering ervan in de prijs voor de verbruiker via taksen, heffingen of via andere economische instrumenten.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2005/02

onderzoekers: Rudi Torfs, Leo De Nocker, Liesbeth Schrooten, Kristien Aernouts, Inge Liekens, VITO

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.