Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2005 / Identificeren, kwantificeren en internationaal toetsen van responsindicatoren voor de sectoren industrie en energie

Identificeren, kwantificeren en internationaal toetsen van responsindicatoren voor de sectoren industrie en energie

Uitgave 31-05-2005In het kader van de MIRA-T rapporten moeten er indicatoren gezocht worden die een beeld kunnen geven van de respons van een bedrijf op de milieu-impact die ze veroorzaken. Naar aanleiding van dit probleem beoogt deze studie de identificatie en de kwantificering van responsindicatoren voor de sectoren industrie en energie.

Aan de hand van literatuur en praktische bedrijfsinformatie zijn verscheidene indicatoren gevonden en omgevormd tot een aantal mogelijke responsindicatoren, die toepasbaar zijn op de Vlaamse ondernemingen. Tal van factoren maken dat niet elke indicator even geschikt is als responsindicator. Zodoende werden de indicatoren onderverdeeld in “niet geschikte indicatoren”, “minder geschikte indicatoren” en “geschikte indicatoren”. Daarenboven zorgen de specifieke kenmerken van een indicator ervoor dat deze geplaatst wordt in één van de subcategorieën “technisch, “economisch” of “sociaal”.

Er werd een set van vier “geschikte indicatoren” opgesteld. Deze beantwoorden aan alle vooropgestelde eisen, zoals representativiteit en eenvoudige gegevensverzameling. De indicatoren zijn “eco-efficiëntie”, “aanwezigheid van een milieuzorgsysteem”, “financiële middelen m.b.t. het milieu” en “duurzame energie”.

Er is geen geschikte sociale indicator gevonden doordat de nodige gegevens altijd subjectief zijn.

Men kan concluderen dat het niet eenvoudig is om indicatoren te bepalen die even toepasbaar zijn op elk bedrijf. Er zijn namelijk een heel aantal verschillen tussen de sectoren en ook binnen één sector heerst er een grote verscheidenheid.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2005/03

onderzoekers: T. Van Gerven, B. Gielen, K. De Belie, V. Swiggers, G. Pauwels, G. Cornelis, J. Geens, C. Block, C. Vandecasteele, KU Leuven

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door