Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2005 / Bepaling kritische lasten voor zware metalen

Bepaling kritische lasten voor zware metalen

Uitgave 31-12-2005Dit rapport beschrijft de methode die gebruikt werd om kritische lasten te bepalen voor de zware metalen cadmium, lood en kwik voor gras-, heide en bosecosystemen in Vlaanderen. Afhankelijk van de receptor en het zware metaal werden kritische lasten berekend voor ecotoxicologische effecten en voor gezondheidseffecten.

Het begrip kritische last duidt op een maximaal toelaatbare depositie per eenheid van oppervlakte voor een bepaald ecosysteem zonder dat er op lange termijn schadelijke effecten verwacht worden op gevoelige elementen van de omgeving. In Vlaanderen werden kritische lasten gedefinieerd voor de verzurende of eutrofiërende effecten van stikstof- en zwaveldepositie op gras-, heide- en bosecosystemen.

Naar analogie met kritische lasten voor stikstof en zuurtegraad, zouden kritische lasten voor zware metalen toelaten om de waarden te toetsen aan actuele depositiegegevens in de context van de conventie inzake grensoverschrijdende luchtvervuiling over de lange afstand (CLRTAP). Tot nog toe bestaan er geen kritische lasten voor de zware metalen voor ecosystemen in Vlaanderen. De doelstelling van dit rapport is om de kritische lasten voor zware metalen voor Vlaamse ecosystemen te bepalen.

Een panel van internationale experten legde zich toe op de bepaling van kritische concentraties voor zware metalen, en de ontwikkeling van modellen en transferfuncties om metaaluitwisseling tussen vaste fase en opgeloste fase te begroten. Het resulterende ICP handboek (UBA, 2004) beschrijft een methode om de kritische lasten voor cadmium, lood en kwik te modelleren en karteren. Dit rapport past de ICP methode toe voor de gegevens en omstandigheden die van toepassing zijn in Vlaanderen om de kritische lasten voor gras-, heide- en bosecosystemen met betrekking tot ecotoxicologische effecten en gezondheideffecten te bepalen voor drie zware metalen (cadmium, lood en kwik).

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2005/06

onderzoekers: Anne Gobin, Wim Vanden Auweele, Els Willems, Greet Verlinden, BDB en Lotte Van Nevel, Kris Verheyen, UGent

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door