Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2005

2005

Bepaling kritische lasten voor zware metalen

Dit rapport beschrijft de methode die gebruikt werd om kritische lasten te bepalen voor de zware metalen cadmium, lood en kwik voor gras-, heide en bosecosystemen in Vlaanderen. Afhankelijk van de receptor en het zware metaal werden kritische lasten berekend voor ecotoxicologische effecten en voor gezondheidseffecten.

Material Flow Account-indicatoren voor materiaalgebruik: verkenning van de mogelijkheden voor sectorale opsplitsing en koppeling met milieu-impact

In dit onderzoek trachten we na te gaan wat de mogelijkheden zijn om een hogere resolutie te verkrijgen van ons beeld van economie en milieu met betrekking tot het gebruik van grondstoffen. We zullen enerzijds nagaan hoe er kan ingezoomd worden op de sectorale verdeling van ons grondstoffengebruik en anderzijds hoe ons grondstoffengebruik kan gekoppeld worden aan specifieke vormen van milieudruk.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door