Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Over MIRA / MIRA in het milieulandschap

MIRA in het milieulandschap

MIRA rapporteert over het milieu in Vlaanderen. Ook in de andere gewesten en landen maakt men milieurapporten:

Nationaal

Internationaal

Uiteraard staat Vlaanderen niet alleen in zijn rapportering over de natuur en het milieu. Bij de opmaak van MIRA wordt steevast rekening gehouden met internationale ontwikkelingen en buitenlandse rapporten.

  • In Nederland is het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte.
  • Op Europees niveau zorgt het European Environment Agency (EMA) of Europees Milieuagentschap, gevestigd in Kopenhagen, voor de rapportering over het milieu. Sinds de oprichting in 1994 is het EMA de belangrijkste informatiebron  voor de Europese Unie en haar lidstaten bij de ontwikkeling van hun milieubeleid. SERIS (State of the Environment Reporting Information System) van EMA is een inventaris van alle milieurapporten van de EU-landen. 
  • De Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) of OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) publiceert o.a. milieurapporten over lidstaten. Bedoeling ervan is de respectieve regeringen een analytische basis te verschaffen voor de ontwikkeling van effectieve en economisch efficiënte milieubeleidsmaatregelen.
  • De United Nations (Verenigde Naties) volgen het mondiale milieu op via hun milieuprogramma UNEP. Hun zogenaamde GEO-rapporten geven een blik op het milieu in de wereld.  

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door