Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Over MIRA

Over Mira

Wat is MIRA?

MIRA, het Milieurapport Vlaanderen, zorgt voor de wetenschappelijke onderbouwing van het milieubeleid.

MIRA heeft een drieledige opdracht:

  • een beschrijving, analyse en evaluatie van de bestaande toestand van het milieu
  • een evaluatie van het tot dan toe gevoerde milieubeleid
  • een beschrijving van de verwachte ontwikkelingen van het milieu bij ongewijzigd beleid en bij gewijzigd beleid volgens een aantal relevant geachte scenario's.

Bovendien moet aan de MIRA-rapporten een ruime bekendheid worden gegeven.
De opdracht van MIRA is vastgelegd in het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid van 5 april 1995 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 3 juni 1995).

MIRA als overheidsproduct

De coördinatie van MIRA behoorde tot eind 2020 tot de opdrachten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Vlaamse overheidsdienst die voortdurend de kwaliteit van lucht en water onderzoekt en maatregelen uitwerkt om die kwaliteit te verbeteren. 
MIRA helpt beleidskeuzen wetenschappelijk te onderbouwen. De bevindingen van MIRA dienen dan ook als basis voor de milieubeleidsplanning van de Vlaamse regering. Het MINA-plan 4 legt de milieudoelstellingen vast voor de periode 2011-2015 en somt concrete maatregelen op om die te bereiken.

Milieurapportering in binnen- en buitenland

MIRA rapporteert over het milieu in Vlaanderen. Ook in de andere gewesten en landen maakt men milieurapporten: een (beperkte) blik op de milieurapportering in de rest van de wereld.

Hoe komt het milieurapport tot stand? 

De MIRA-rapporten komen tot stand door een intense samenwerking tussen vier partijen:

  • Auteurs: Wetenschappers en experten rapporteren over de laatste stand van zaken in hun expertisedomeinen.
  • Lectoren: Lectoren verbonden aan universiteiten, wetenschappelijke instellingen, administraties, federaties, ngo’s en studiebureaus formuleren kritische bedenkingen en aanbevelingen en wijzen op ontbrekende elementen in de informatie.
  • Dienst MIRA: De dienst MIRA werkt de blauwdruk van de producten uit, staat in voor de coördinatie, redigeert de teksten van de auteurs, en levert ook zelf redactionele bijdragen. De dienst MIRA werkt bij de Vlaamse Milieumaatschappij, een overheidsinstelling.
  • Stuurgroep: De stuurgroep MIRA , bij decreet samengesteld, zorgt voor de inhoudelijke sturing van het rapporteringsproces.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door