Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Broeikasgasuitstoot doorgelicht

Broeikasgasuitstoot doorgelicht

27-08-2020
27 augustus 2020 - Na een mooie daling tussen 2005 en 2014 stabiliseert de broeikasgasuitstoot al enkele jaren in Vlaanderen. Aan de hand van een tiental indicatoren legt MIRA de verschillende trends achter die evolutie bloot.

Jaarlijks actualiseert MIRA een tiental indicatoren die de broeikasgasuitstoot in Vlaanderen langs verschillende zijden tegen het licht houden. Het overzichtsbeeld hieronder toont dat de totale broeikasgasuitstoot met bijna 17 % terug viel tussen 2005 en 2014. Sinds 2015 zien we echter een stabilisatie van de jaarlijkse emissies rond 78 Mton CO2-eq. Om de trends achter deze cijfers te achterhalen en te duiden, wordt de uitstoot niet alleen in zijn geheel bekeken, maar ook per sector (industrie, huishoudens …), per broeikasgas (naast CO2 ook methaan, lachgas …) en per activiteit (energiegebruik, chemische processen, veeteelt …). Ook de opdeling tussen emissies die wel en niet gereguleerd worden door het Europees Emissiehandelssysteem (ETS) wordt geanalyseerd.

Benieuwd naar de analyse tot en met emissiejaar 2018? Ontdek het in de volgende indicatorfiches:

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.