Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Ander nieuws

Ander nieuws

Hittegolven: meer, langer, heter

De eerste helft van augustus kende ons land één lange hittegolf die 12 dagen aanhield. Die hittegolf bevestigt de trends opgetekend in de afgelopen decennia.

Broeikasgasuitstoot doorgelicht

27 augustus 2020 - Na een mooie daling tussen 2005 en 2014 stabiliseert de broeikasgasuitstoot al enkele jaren in Vlaanderen. Aan de hand van een tiental indicatoren legt MIRA de verschillende trends achter die evolutie bloot.

Gids voor Kust en klimaat

30 juli 2020 - De ‘Gids voor Kust en klimaat’ schetst de gevolgen van klimaatverandering in het kustgebied en biedt enkele handvaten om naar oplossingen toe te werken.

Nieuwe milieudata 2017

De MIRA milieudata 2017 zijn geüpdatet met de laatste beschikbare cijfers over emissies naar de lucht voor tal van polluenten. Via de webtool kunnen de cijfers op een interactieve manier geraadpleegd worden.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door