Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Nieuws

Overzicht nieuwe publicaties

Nieuwe milieu-informatie of ander relevant nieuws? MIRA zet dit graag in de verf.

Koolstofvoetafdruk Vlaamse consumptie

Twee derde broeikasgasuitstoot Vlaamse consumptie ontstaat in het buitenland. In opdracht van VMM-MIRA becijferde VITO dat de Vlaamse consumptie zorgt voor 20 ton broeikasgassen per inwoner. Twee derde van deze uitstoot ontstaat buiten Vlaanderen. Ook driekwart van de jobs waarop onze consumptie steunt, bevindt zich buiten ons grondgebied.

Lees verder...

Milieu-gezondheidsindicatoren gebaseerd op humane biomonitoringsresultaten

Het milieu waarin we leven beïnvloedt onze gezondheid. Maar de link tussen milieukwaliteit en gezondheidseffecten is complex. Naast milieu bepalen factoren zoals levensstijl en genetische aanleg hoe gezond een individu is. In opdracht van MIRA ontwikkelde VITO voor zes vervuilende stoffen een eerste set van milieu-gezondheidsindicatoren voor Vlaanderen. Uit die oefening blijkt dat heel wat van die polluenten in ons lichaam het laatste decennium afnemen, maar dat het risico op gezondheidseffecten niet uit te sluiten is.

Lees verder...

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid