Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Waterkwantiteit / Waterverbruik

Waterverbruik

Huishoudens, industrie, energie en landbouw verbruiken belangrijke hoeveelheden water. Het verbruik van water voor menselijke activiteiten oefent een aanzienlijke druk uit op de grond- en oppervlaktewatervoorraden en kan leiden tot een daling van de watervoorraad en van de kwaliteit van het beschikbare water voor mens en natuur.

Om dubbeltellingen te vermijden, zit het water gebruikt voor de productie van leidingwater niet in deze cijfers.

Evaluatie: Icon neutraal
Laatst bijgewerkt: mei 2018
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Bob Peeters

Verschuivingen binnen het waterverbruik

Het totaal waterverbruik (excl. koelwater) vertoonde in de periode 2000-2006 weinig of geen evolutie. In de periode 2006-2009 was er een duidelijke daling. Sinds 2010 tekent zich eerder een licht stijgende trend af. De stijging sinds 2012 kan vooral toegeschreven worden aan een nieuwe installatie voor vloeibaar gas in Zeebrugge en betreft oppervlaktewater.

In de periode 2000-2016 vertoonde zowel het leiding- als het grondwaterverbruik een daling. In 2016 lag het grondwaterverbruik 31 % lager dan in 2000, voor leidingwater gaat het over een daling van 8 %. Het lijkt er dus op dat het overheidsbeleid effect heeft. Via maatregelen zoals vergunningen, heffingen en sensibilisatie probeert de overheid immers het verbruik van leiding- en grondwater te beperken. Bovendien is de prijs van het leidingwater gestegen. Ook het verbruik van koelwater is afgenomen. Het verbruik van regenwater neemt toe, net zoals dat van ‘ander water’ (water afkomstig van het product, ijs, afvalwater van een ander bedrijf of (drink)water dat tussen bedrijven verhandeld wordt). Deze trends zijn in overeenstemming met de doelstellingen van het MINA-plan 4 (2011-2015) waar vooropgesteld werd dat het leidingwaterverbruik niet mocht toenemen in de periode 2010-2015 en dat het regenwaterverbruik door huishoudens moest toenemen ten opzichte van 2010.

 De huishoudens hebben het grootste aandeel in het verbruik van leidingwater en regenwater. De industrie heeft het grootste aandeel in het verbruik van oppervlaktewater (exclusief koelwater) en ander water, de energiesector is de grootste verbruiker van koelwater en de landbouw is dan weer de grootste verbruiker van grondwater. Het waterverbruik per sector wordt in aparte indicatorfiches besproken:

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid