Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Waterkwantiteit / Waterverbruik

Waterverbruik

Huishoudens, industrie, energie en landbouw verbruiken belangrijke hoeveelheden water. Het verbruik van water voor menselijke activiteiten oefent een aanzienlijke druk uit op de grond- en oppervlaktewatervoorraden en kan leiden tot een daling van de watervoorraad en van de kwaliteit van het beschikbare water voor mens en natuur.

Om dubbeltellingen te vermijden, zit het water gebruikt voor de productie van leidingwater niet in deze cijfers.

Evaluatie: Icon neutraal
Laatst bijgewerkt: juli 2020
Contactpersoon: Bob Peeters (VMM)

Verschuivingen binnen het waterverbruik

Het totaal waterverbruik (excl. koelwater) vertoonde in de periode 2000-2006 weinig of geen evolutie. In de periode 2006-2009 was er een duidelijke daling. Tussen 2009 en 2015 tekent zich eerder een licht stijgende trend af. De stijging sinds 2012 kan vooral toegeschreven worden aan een nieuwe installatie voor vloeibaar gas in Zeebrugge en betreft oppervlaktewater. Sinds 2015 is er geen uitgesproken evolutie meer.

In de periode 2000-2018 vertoonde het grondwaterverbruik een daling met 31 %. Het leidingwaterverbruik lag in 2017 8 % lager dan in 2000, maar in 2018 was er een lichte stijging. Wellicht heeft de droge en warme zomer van 2018 hierin een rol gespeeld. Toch lijkt het er  op dat het overheidsbeleid effect heeft. Via maatregelen zoals vergunningen, heffingen en sensibilisatie probeert de overheid immers het verbruik van leiding- en grondwater te beperken. Ook het verbruik van koelwater is afgenomen. Het verbruik van ‘ander water’ vertoont een opvallende stijging. Ander water is water afkomstig van het product, ijs, afvalwater van een ander bedrijf of (drink)water dat tussen bedrijven verhandeld wordt. Het verbruik van hemelwater lijkt ook langzaam toe te nemen, een evolutie die o.a. gekoppeld kan worden aan de verplichting van een regenwaterput bij (ver)nieuwbouw sinds 2004.

De huishoudens hebben het grootste aandeel in het verbruik van leidingwater en hemelwater. De industrie heeft het grootste aandeel in het verbruik van oppervlaktewater en ander water, de energiesector is de grootste verbruiker van koelwater en de landbouw is dan weer de grootste verbruiker van grondwater. Het waterverbruik per sector wordt in aparte indicatorfiches besproken:

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door