Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Waterkwantiteit / Overstromingsrisico

Overstromingsrisico

Vanuit de Overstromingsrichtlijn (ORL) wordt het overstromingsrisico gedefinieerd als de kans dat zich een overstroming voordoet in combinatie met de mogelijke negatieve gevolgen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid.

De overstromingsrisicokaarten zijn de kaarten die de gevolgen voor mens, ecologie, economie en cultureel erfgoed in kaart brengen. Hier wordt vooral gefocust op de overstromingsrisicokaart die een weergave is van de jaarlijks gemiddelde economische schade, uitgedrukt in euro/m²/jaar. Deze kaart is de integratie van alle beschikbare schadekaarten per kans. De website www.waterinfo.be geeft nog meer overstromingsrisicokaarten, waaronder de risicokaart met de potentiële schade, de risicokaart met de schade bij een middelgrote kans, het aantal getroffen inwoners, kwetsbare instellingen.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: november 2015
Actualisatie: Vierjaarlijks
Contactpersoon: Bob Peeters (VMM)

Overstromingsrisico's in Vlaanderen

In Vlaanderen zijn in totaal meer dan 220 000 mensen potentieel getroffen door overstromingen, m.n. door een overstroming die zich uitzonderlijk (grootteorde eens per 1 000 jaar) voordoet. Hiervan zijn er meer dan 67 000 inwoners gelegen binnen het overstroombare gebied van middelgrote kans (grootteorde eens per 100 jaar) en ongeveer 10 000 binnen het overstromingsgebied met grote kans (grootteorde eens per 10 jaar).

De jaarlijks gemiddelde schade voor heel Vlaanderen komt overeen met een bedrag van ruim 50 miljoen euro.

De schade veroorzaakt door een overstroming die zich voordoet met een grote kans bedraagt ongeveer 100 miljoen euro, die door een overstroming met een middelgrote kans ongeveer 660 miljoen euro en die met een kleine kans ongeveer 2,4 miljard euro.

Bij overstromingen met een grote kans is bijna de helft van het overstroombare gebied weiland, iets meer dan een kwart is natuur en zowat 13 % is akkerland. Residentieel en industrieel gebied samen beslaan 3 % van het overstroombare gebied. Bij het scenario van overstromingen met middelgrote en kleine kans nemen de aandelen van weiland en natuur af en nemen de aandelen van de meer schade-gevoelige landgebruiken (residentieel en industrieel gebied, infrastructuur, recreatie en akkerland) toe.

Meer info

Wat zijn de verwachtingen voor klimaatverandering in Vlaanderen en omgeving voor de toekomst? Welke gevolgen heeft dit? En hoe kunnen we ons tijdig aanpassen om de effecten van klimaatverandering op te vangen? Deze vragen krijgen een antwoord in het MIRA Klimaatrapport 2015, over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen. Aan de hand van scenario’s is de bandbreedte van de verwachtingen tegen 2030, 2050 en zelfs 2100 in beeld gebracht. Daarbij komen ook de mogelijke effecten van klimaatverandering op overstromingen aan bod.

 

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door