Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Waterkwantiteit / Aantal overstromingen per decennium

Aantal overstromingen per decennium

Het Centre for Research on the Epidemiology of Disasters houdt een databank bij met informatie over het wereldwijde voorkomen van rampen waaronder overstromingen. Om opgenomen te worden in de databank moet een ramp voldoen aan een van volgende criteria:

  • tien of meer doden;
  • honderd of meer slachtoffers;
  • noodtoestand uitgeroepen;
  • internationale hulp gevraagd.
Evaluatie:
Laatst bijgewerkt: augustus 2018
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Bob Peeters

Aantal geregistreerde overstromingen gestegen

Sinds 1970 is het aantal geregistreerde overstromingen per decennium merkelijk toegenomen, zowel in België, in (West-)Europa als in de wereld. Op basis van een andere dataset en uitgaande van andere criteria stelden ook Kundzewicz et al. (2017) een stijgende trend vast van de grote overstromingen in Europa in de periode 1985-2016. Berghuijs et al. (2017) concludeerden dan weer dat er in de periode 1980-2009 vooral in Europa en de Verenigde Staten een toename was van de frequentie en de omvang van extreme overstromingen. 

Volgens het rapport ‘The Human Cost of Weather-Related Disasters 1995-2015’ vertegenwoordigden overstromingen in de periode 1995-2015 op wereldschaal 47 % van alle rampen gerelateerd aan het weer. Daarbij waren in totaal 2,3 miljard mensen betrokken en vielen er ongeveer 150 000 dodelijke slachtoffers. De economische schade wordt op 662 miljard dollar geraamd, wat waarschijnlijk nog een onderschatting is omdat niet voor alle geregistreerde overstromingen een schatting van de economische schade voorhanden is (CRED & UNISDR, 2015).

Het Europees Milieuagentschap stelt een databank beschikbaar met informatie over overstromingen in Europa. Voor de periode 1995-2015 zijn er bijna 2300 overstromingen opgenomen. Daarbij vielen 2 870 dodelijke slachtoffers en de totale schade bedroeg bijna 95 miljard euro. Voor België zitten er voor dezelfde periode 20 overstromingen in de databank, waarbij 9 dodelijke slachtoffers vielen en de totale schade op bijna 260 miljoen euro geschat wordt (EEA, 2018a).

Overstromingen worden een van de meest kostelijke natuurrampen in Europa. De beschikbare studies over rivieroverstromingen in Europa suggereren dat de geobserveerde toename van de economische verliezen vooral toe te schrijven is aan socio-economische factoren, zoals toegenomen welvaart in overstromingsgebieden, maar het waterbeheer en de klimaatverandering spelen ook een rol (EEA, 2017). Het is echter moeilijk  om voor het overstromingsgevaar de effecten van klimaatverandering te onderscheiden van sterke natuurlijke variabiliteit en directe menselijke impacts (Kundzewicz et al., 2017). De verbeterde protectie en bescherming tegen overstroming draagt in een aantal gevallen bij tot de afname van de verliezen (EEA, 2018b).

Meer info

Wat zijn de verwachtingen voor klimaatverandering in Vlaanderen en omgeving voor de toekomst? Welke gevolgen heeft dit? En hoe kunnen we ons tijdig aanpassen om de effecten van klimaatverandering op te vangen? Deze vragen krijgen een antwoord in het MIRA Klimaatrapport 2015, over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen. Aan de hand van scenario’s is de bandbreedte van de verwachtingen tegen 2030, 2050 en zelfs 2100 in beeld gebracht. Daarbij komen ook de mogelijke effecten van klimaatverandering op overstromingen aan bod.

Referenties

Berghuijs et al.  (2017) Recent changes in extreme floods across multiple continents. Environ. Res. Lett. 12 114035.

CRED & UNISDR (2015) The Human Cost of Weather-Related Disasters 1995-2015. Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) & the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), 30 p.

EEA (2017) Climate change and disaster risk reduction in Europe. Enhancing coherence of the knowledge base, policies and practices. EEA Report No 15/2017. 172 pp. https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-adaptation-and-disaster

EEA (2018a) European past floods. Dataset, Last modified 03 Jan 2018. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/european-past-floods#tab-european-data

EEA (2018b) Economic losses from climate-related extremes. Indicator Assessement, Last modified 27 February 2018. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-3/assessment-1 

Kundzewicz et al (2017) Changes in river flood hazard in Europe: a review. Hydrology Research (2017) 49 (2): 294-302.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid