Hier worden enkele de metalen getoond waarvoor op minstens 10 meetplaatsen een trendanalyse uitgevoerd kon worden. (n= aantal geanalyseerde meetplaatsen)

Bron: VMM (WWW.MILIEURAPPORT.BE)

Cijfers in Excel