Door een wijziging in de berekeningsmethode is de sprong bij de huishoudens van 2005 naar 2010 extra groot. Voor de bedrijven is er sinds 2010 een nieuwe methode die tot ietwat lagere netto-emissies leidt. De cijfers voor 2000 en 2005 zijn nog gebaseerd op de oude methode. Voor landbouw zijn er enkel cijfers voor de periode 2010-2017.

Bron: VMM (WWW.MILIEURAPPORT.BE)

Cijfers in Excel