Voor landbouw hebben de cijfers betrekking op 2017.

Bron: VMM (WWW.MILIEURAPPORT.BE)

Cijfers in Excel