Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Waterkwaliteit / PCB-concentratie in paling

PCB-concentratie in paling

Om de kwaliteit van het oppervlaktewater systematisch te monitoren wordt door het INBO o.a. de PCB-concentratie (zeven merker PCB’s) in paling gemeten (omwille van de ruime verspreiding en het hoge vetgehalte van paling). De gemeten waarden kunnen getoetst worden aan de referentieconcentratie voor oppervlaktewater (240 ng/g vet) enerzijds en de consumptienorm voor paling (75 ng/g vers gewicht) anderzijds.

Per meetplaats werd telkens de meest recente meting uit de periode 1994-2008 geselecteerd. Na 2008 gebeurden geen analyses meer.

Evaluatie: Icon negatief
Laatst bijgewerkt: november 2011
Actualisatie: geen
Contactpersoon: Bob Peeters

Ondanks daling overschrijdt 60 % meetplaatsen consumptienorm PCB’s

Vetoplosbare polluenten, waaronder PCB’s, hebben de neiging zich op te stapelen in de voedselketen. Hun aanwezigheid in het spierweefsel van paling wordt al geruime tijd opgevolgd. Paling is een goede bio-indicator omwille van zijn hoog vetgehalte, zijn plaats bovenaan de aquatische voedselpiramide, zijn lange plaatsgebonden levenswijze op de rivierbodem en zijn ruime verspreiding. PCB’s hebben een negatieve invloed op het vetgehalte van palingen. Om inzicht te krijgen in de verspreiding van PCB’s worden de meetplaatsen ingedeeld in kwaliteitsklassen op basis van de afwijking ten opzichte van referentiewaarden. De meetresultaten worden ook getoetst aan consumptienormen.

PCB’s worden nog vaak in afwijkende en sterk afwijkende concentraties aangetroffen in paling. Sterk afwijkende concentraties worden in alle bekkens teruggevonden, behalve in het IJzerbekken. In het Dijle- en Zennebekken is het percentage sterk afwijkende meetplaatsen het hoogst. Op Vlaams niveau bekeken werd de Belgische consumptienorm voor PCB’s in de periode 2001-2008 op 60 % van de meetplaatsen overschreden. Wel blijkt dat de PCB-concentraties in paling een gunstige trend vertonen. De consumptie van in het wild gevangen paling wordt echter nog steeds sterk afgeraden.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid