Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Waterkwaliteit / Gevaarlijke stoffen in biota / Gevaarlijke stoffen in aquatische biota, deel 2 (Vlaanderen, 2015-2018)

Gevaarlijke stoffen in aquatische biota, deel 2 (Vlaanderen, 2015-2018)

Deze grafiek geeft de spreiding van de verhouding van tweede deel van de meetwaarden ten opzichte van de milieukwaliteitsnorm voor gevaarlijke stoffen in aquatische biota in Vlaanderen in 2015-2018
Gevaarlijke stoffen in aquatische biota, deel 2 (Vlaanderen, 2015-2018)

Waarden groter dan 1 impliceren een overschrijding van de norm. De horizontale lijn in de box is de mediaan, de box wordt begrensd door het eerste (Q1) en derde (Q3) kwartiel, bolletjes geven uitschieters (waarden kleiner/groter dan Q1 min/Q3 plus 1,5x de afstand Q1-Q3), horizontale streepjes aan de uiteinden van de verticale lijnen geven de kleinste/grootste niet-uitschieter.

Bron: MIRA op basis van VMM (WWW.MILIEURAPPORT.BE)

Cijfers in Excel

Embed link

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.