Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Waterkwaliteit / Zwemwaterkwaliteit

Zwemwaterkwaliteit

De kwaliteit van het zwemwater bepaalt het risico voor de gezondheid. Zwemwaters worden ingedeeld in 4 verschillende klassen:

  • uitstekend
  • goed
  • aanvaardbaar
  • slecht

Deze indeling gebeurt op basis van alle bacteriologische resultaten voor de parameters intestinale enterokokken en E. coli van de afgelopen 4 badseizoenen. Het resultaat geeft dus de gemiddelde zwemwaterkwaliteit aan van de afgelopen 4 badseizoenen, ingedeeld volgens 4 klassen.

Deze indicator slaat enkel op de bemonsterde binnenwateren en niet op het strandwater aan de kust. In de zwemvijvers loopt het badseizoen van 1 mei tot en met 15 september. Per locatie worden 20 stalen per badseizoen genomen.

Evaluatie: Icon positief
Laatst bijgewerkt: juni 2020
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Bob Peeters

Merendeel zwemwaters scoort gemiddeld uitstekend

Van de 47 zwemvijvers behoren er 37 tot de klasse uitstekend (78,7 %), 7 tot de klasse goed (14,9 %), 2 tot de klasse aanvaardbaar (4,3 %) en 1 tot de klasse slecht (2,1%).

De kwaliteit van de zwemvijvers in het binnenland is achteruit gegaan t.o.v. het jaar voordien. Het percentage uitstekend is het laagste ooit. Nu behoort ook voor het eerst sinds 2016 een zwemwater tot de klasse slecht. Een mogelijke verklaring voor deze achteruitgang is de opeenvolging van warme, droge zomers. Deze zorgen voor een lagere waterstand waardoor het water gevoeliger is voor verontreinigingen.

Toch een aantal zwemverboden

De verminderde bacteriologische kwaliteit is ook zichtbaar in 5 tijdelijke zwemverboden wegens overschrijdingen van de normen, variërend van 4 tot 14 dagen. Er werden ook 11 zwemverboden geadviseerd wegens de aanwezigheid van cyanobacteriën, variërend van 8 tot 71 dagen.

Cyanobacteriën (ook wel blauwalgen genoemd) zijn bacteriën die, drijvend op het wateroppervlak, een blauwgroene, soms roodbruine olieachtige laag vormen op het water. Bij warm weer woekeren ze vooral in stilstaand voedselrijk oppervlaktewater. Wordt de olieachtige laag op het water dikker en drijft het wier dichter bij elkaar, dan sterven de blauwwieren af en komen er giftige stoffen vrij die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Door die giftige stoffen in te ademen of op te nemen via de mond of de huid kunnen gezondheidsklachten ontstaan zoals diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid, hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reacties en astma. Door de warme en droge zomer waren de omstandigheden in 2019 ideaal voor cyanobacteriën om te bloeien.

Een actueel overzicht van de zwemwaterkwaliteit is altijd te vinden op de website Kwaliteit Zwemwater die beheerd wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG). 
http://www.kwaliteitzwemwater.be

meer info

VMM-rapport 'Kwaliteit van het zwemwater 2019'

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.