Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Waterkwaliteit / Zwemwaterkwaliteit

Zwemwaterkwaliteit

De kwaliteit van het zwemwater bepaalt het risico voor de gezondheid. In 2012 werd de zwemwaterkwaliteit voor het eerst gerapporteerd volgens de criteria van de nieuwe zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG). Deze richtlijn voorziet een indeling van de zwemwaters in vier kwaliteitsklassen op basis van de bacteriologische resultaten van de afgelopen vier badseizoenen, namelijk ‘uitstekend’, ‘goed’, ‘aanvaardbaar’ of ‘slecht’. Deze geven de gemiddelde zwemwaterkwaliteit weer over de vier voorbije badseizoenen.

Deze indicator slaat enkel op de bemonsterde binnenwateren en niet op het strandwater aan de kust.

Evaluatie: Icon positief
Laatst bijgewerkt: juni 2018
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Bob Peeters

Weinig problemen

Van de 46 zwemvijvers behoren er 41 tot de klasse uitstekend (89,1 %), 3 tot de klasse goed (6,5 %) en 3 tot de klasse aanvaardbaar (4,4 %). Het aantal uitstekende zwemvijvers is even hoog als vorig jaar. In tegenstelling tot vorig jaar is er geen enkele locatie meer die slecht scoorde.

Ondanks de goede bacteriologische resultaten adviseerde het Agentschap Zorg en Gezondheid toch vier keer een zwemverbod en dit voor een periode van minimum 3 en maximum 14 dagen. In al deze gevallen ging het om een drijflaag van cyanobacteriën. Dit zijn bacteriën die, drijvend aan het wateroppervlak, een blauwgroene, soms roodbruine olieachtige laag vormen op het water. Bij warm weer kunnen ze vooral in stilstaand, voedselrijk oppervlaktewater woekeren. Als de olieachtige laag op het water dikker wordt en het wier dichter op elkaar drijft, sterven de blauwwieren af en komen er giftige stoffen vrij die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Door die giftige stoffen in te ademen of op te nemen via de mond of de huid kunnen gezondheidsklachten ontstaan zoals diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid, hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reacties en astma.

Een actueel overzicht van de zwemwaterkwaliteit is altijd te vinden op de website Kwaliteit Zwemwater die beheerd wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG). 
http://www.kwaliteitzwemwater.be

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid