Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Waterkwaliteit / Zwemwaterkwaliteit

Zwemwaterkwaliteit

De kwaliteit van het zwemwater bepaalt het risico voor de gezondheid. Zwemwaters worden ingedeeld in 4 verschillende klassen:

  • uitstekend
  • goed
  • aanvaardbaar
  • slecht

Deze indeling gebeurt op basis van alle bacteriologische resultaten voor de parameters intestinale enterokokken en E. coli van de afgelopen 4 badseizoenen. Het resultaat geeft dus de gemiddelde zwemwaterkwaliteit aan van de afgelopen 4 badseizoenen, ingedeeld volgens 4 klassen.

Deze indicator slaat enkel op de bemonsterde binnenwateren en niet op het strandwater aan de kust.

Evaluatie: Icon positief
Laatst bijgewerkt: juni 2019
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Bob Peeters

Merendeel zwemwaters scoort gemiddeld uitstekend

Van de 47 zwemvijvers behoren er 41 tot de klasse uitstekend (87,2 %), 4 tot de klasse goed (8,5 %) en 2 tot de klasse aanvaardbaar (4,3 %). Net zoals in 2017 scoorde geen enkele locatie slecht.

Toch een aantal zwemverboden

Ondanks de goede bacteriologische resultaten adviseerde het Agentschap Zorg en Gezondheid toch 16 keer een zwemverbod en dit voor periodes variërend  tussen 3 en 67 dagen. In al deze gevallen ging het om bloei van cyanobacteriën. Dit zijn bacteriën die, drijvend op het wateroppervlak, een blauwgroene, soms roodbruine olieachtige laag vormen op het water. Bij warm weer woekeren ze vooral in stilstaand, voedselrijk oppervlaktewater. Wordt de olieachtige laag op het water dikker en drijft het wier dichter bij elkaar, dan sterven de blauwwieren af en komen er giftige stoffen vrij die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Door die giftige stoffen in te ademen of op te nemen via de mond of de huid kunnen gezondheidsklachten ontstaan zoals diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid, hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reacties en astma. Door de warme en droge zomer waren de omstandigheden in 2018 ideaal voor de cyanobacteriën om te bloeien.

Een actueel overzicht van de zwemwaterkwaliteit is altijd te vinden op de website Kwaliteit Zwemwater die beheerd wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG). 
http://www.kwaliteitzwemwater.be

meer info

VMM-rapport 'Kwaliteit van het zwemwater 2018'

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.