Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Waterkwaliteit / Zuiveringsgraad in Vlaanderen

Zuiveringsgraad in Vlaanderen

De zuiveringsgraad is het theoretische percentage van de inwoners waarvan het afvalwater, na transport via het riolerings- en collecteringsnetwerk, effectief gezuiverd wordt in een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).

Evaluatie: Icon neutraal
Laatst bijgewerkt: maart 2019
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Bob Peeters

Stijging zuiveringsgraad zwakt af

Sinds 1991 is de zuiveringsgraad sterk gestegen, van 26 % naar 48 % in 2000 tot 84 % eind 2018. Aangespoord door de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater is in Vlaanderen dan ook sterk geïnvesteerd in de uitbreiding van de openbare waterzuivering. De snelheid waarmee de zuiveringsgraad stijgt, neemt de laatste jaren echter duidelijk af. Zo bedroeg de jaarlijkse toename van de zuiveringsgraad tussen 2000 en 2009 gemiddeld 2,82 procentpunten, terwijl die tussen 2010 en 2018 gedaald was tot 1,15 procentpunten. Met een jaarlijkse toename van 0,38 en 0,37 procentpunten in respectievelijk 2017 en 2018 lag de toename van de zuiveringsgraad de voorbije twee jaar erg laag.

Wellicht speelt hier vooral de wet van de afnemende meeropbrengsten en wordt het resultaat dat met een gelijkaardige inspanning bereikt kan worden, steeds kleiner. Het zijn immers hoe langer hoe meer kleinere en meer afgelegen woonkernen die nog op de openbare waterzuiveringsinfrastructuur aangesloten worden. Met de uitbreiding van het riolerings- en collecteringsstelsel nemen de kosten voor exploitatie, onderhoud en vervanging bovendien toe waardoor minder budget resteert voor bijkomende aansluitingen.

Het is niet de bedoeling de zuiveringsgraad uiteindelijk op 100 % te brengen. Voor ongeveer 2 % van de inwoners in Vlaanderen zal er immers geen collectieve zuivering uitgebouwd worden. Dat percentage kan belangrijke, regionale verschillen vertonen.  Van de voorziene individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater is al meer dan 20 % gebouwd.

Het rapport Waterverontreiniging in Vlaanderen in 2017  geeft meer informatie over de werking van de openbare waterzuivering.  De zuiveringsgraad per gemeente kan opgevraagd worden via de website van VMM (LINK).


 

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid